+99890 950 60 66 +99893 570 15 05
Gapporov.-Ingliz-tili-grammatikasi

Ingliz tili grammatikasi

by G‘apporov M.,

Ingliz tili grammatikasi. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari
uchun o‘quv qo‘llanma / M. G‘apporov; O‘zR Oliy va o‘rta maxsus ta’lim
vazirligi, O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi, O‘rta maxsus, kasb-hunar
ta’limini rivojlantirish in-ti. – T.: «Turon-Iqbol» nashriyoti, 2010 – 336 b.

                                                                                                                                                                                       G‘apporov M.

GET NOW